Hệ thống lọc nước ro công nghiệp là gì

Kể từ khi thông qua Đạo luật nước sạch, tiến bộ lớn đã được thực hiện theo hướng khôi phục lại vùng biển của quốc gia. Hoa, chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và những người khác sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình liên bang linh hoạt được thiết kế để giải quyết những thách thức kiểm soát ô nhiễm nước hiện tại và tương lai bằng các dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai, đóng bình.

Hôm nay, các chương trình nước sạch Nhà nước Quỹ quay vòng (CWSRF) được công nhận là chương trình tài trợ của liên bang về chất lượng nước thành công nhất trong lịch sử dân tộc. Các chương trình CWSRF, mà thay thế các chương trình tài trợ xây dựng, cung cấp kinh phí cho việc xây dựng cơ sở xử lý nước thải đô thị và thực hiện kiểm soát ô nhiễm không đáng kể nguồn và các dự án bảo vệ cửa sông. Khác tài trợ liên quan đến quản lý nước thải hiện có sẵn thông qua kiểm soát ô nhiễm nước Chương trình Tài trợ cho các nước, chất lượng nước Hiệp định hợp tác cho các tiểu bang, thành phố và những người khác, và nước sạch Ấn Độ Chương trình Tài trợ. EPA cũng cung cấp hỗ trợ khi cộng đồng muốn khám phá những tư nhân của các cơ sở xử lý nước thải.

Kể từ khi thông qua Đạo luật nước sạch, tiến bộ lớn đã được thực hiện theo hướng khôi phục lại vùng biển của quốc gia. Hoa, chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và những người khác sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình liên bang linh hoạt được thiết kế để giải quyết những thách thức kiểm soát ô nhiễm nước hiện tại và tương lai với hệ thống lọc ro chính hãng

Hôm nay, các chương trình nước sạch Nhà nước Quỹ quay vòng (CWSRF) được công nhận là chương trình tài trợ của liên bang về chất lượng nước thành công nhất trong lịch sử dân tộc. Các chương trình CWSRF, mà thay thế các chương trình tài trợ xây dựng, cung cấp kinh phí cho việc xây dựng cơ sở xử lý nước thải đô thị và thực hiện kiểm soát ô nhiễm không đáng kể nguồn và các dự án bảo vệ cửa sông. Khác tài trợ liên quan đến quản lý nước thải hiện có sẵn thông qua kiểm soát ô nhiễm nước Chương trình Tài trợ cho các nước, chất lượng nước Hiệp định hợp tác cho các tiểu bang, thành phố và những người khác, và nước sạch Ấn Độ Chương trình Tài trợ. EPA cũng cung cấp hỗ trợ khi cộng đồng muốn khám phá những tư nhân của các cơ sở xử lý nước thải.
Thử trình duyệt mới có tính năng dịch tự động.Tải xuống Google ChromeLoại bỏ
Dịch
Nguồn kinh phí khác

Uống Quỹ quay vòng nước Nhà nước: tương tự trong cấu trúc cho CWSRF năm 1996 sửa đổi Đạo luật an toàn nước uống thành lập Quỹ quay vòng Uống nước Nhà nước cung cấp vốn cho hệ thống uống nước để tài trợ cho những cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhấn mạnh được đặt trên quỹ cho các cộng đồng nhỏ và khó khăn và các chương trình khuyến khích phòng ngừa ô nhiễm.

Chương trình Tài chính Môi trường: Thông qua các Giám đốc tài chính, Chương trình Môi trường Tài chính hỗ trợ cộng đồng trong việc tìm kiếm các cách tiếp cận sáng tạo để tài trợ cho các dự án môi trường của họ. Nhóm Tài chính Môi trường cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tài chính cho cộng đồng quy định và được tư vấn và kiến ​​nghị với các cơ quan về các vấn đề tài chính môi trường.

Tài trợ cho không đáng kể Nguồn ô nhiễm: Để biết thông tin về các nguồn tài trợ cho sự ô nhiễm nguồn không đáng kể và các dự án bảo vệ rừng đầu nguồn.

Khác Tài nguyên Tài trợ Liên bang: Thoát EPA Disclaimer Để biết thông tin về nguồn kinh phí chất lượng nước ngoài chương trình của EPA bao gồm tài trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ Nội, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, Cục Quản lý đường cao tốc liên bang, và Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ .

Yêu cầu cho ứng dụng (RFA) cho Hội thảo Đào tạo Hỗ trợ hoạt động cho Quỹ quay vòng Nhà nước (SRF) Chương trình (PDF) (21 pp, 403K, Về PDF): hệ thống xử lý nước tinh khiết tự động, Các Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) được mời ứng dụng từ các ứng viên hội đủ điều kiện để cung cấp đào tạo các hoạt động hỗ trợ hội thảo cho nước sạch và uống Quỹ quay vòng (SRF) chương trình nước Nhà nước. Sự hỗ trợ hội thảo đào tạo sẽ bao gồm lập kế hoạch, chuẩn bị và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bốn năm Quốc SRF tài chính Cơ sở hạ tầng và Hội thảo Đào tạo. Ứng dụng bản sao cứng phải được nhận bởi các cơ quan liên hệ

Tác giả: locnuocvietan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *