Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Công ty VIETPAT là đơn vị chuyên tư vấn chứng nhận ISO 14001 trên toàn quốc, liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm.

Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế giúp Doanh nghiệp xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại, từ đó nhận thức được môi trường như là một phần Hoạt động của Tổ chức. Cam kết ngăn ngừa ô nhiễm môi trường là điều kiện bắt buộc trong Tiêu chuẩn này, vì vậy việc đạt được Chứng nhận ISO 14001 sẽ có tác dụng rất tốt trong việc quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp thân thiện.

6 bước mà khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 cần phải làm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và Lập kế hoạch tiến hành dự án.

 • Thành lập ban chỉ đạo dự án – Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường (EMR)
 • Trang bị cho Ban chỉ đạo này các kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001
 • Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường (IER)
 • Lập kế hoạch hành động
 • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kết này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty
 • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan
 • Đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

 • Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhóm thực hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo
 • Xây dựng chương trình quản lý môi trường.
 • Lập kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ thống
 • Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản- Xem xét và cung cấp đầu vào cho những quy trình bằng văn bản nhằm bao quát các khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường
 • Xây dựng Sổ tay quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

 • Đảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả
 • Sử dụng các kỹ thuật Năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các quy trình và Sổ tay quản lý môi trường

Bước 4: Đánh giá và Xem xét

 • Trang bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Công ty
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ và hệ thống xem xét của lãnh đạo
 • Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000
 • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục

Bước 5: Đánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

 • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống
 • Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận
 • Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp
 • Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

 • Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Thực hiện đánh giá giám sát.
 • Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.
 • Không ngừng cải tiến

Trên đây là thông tin để bạn tham khảo thêm nếu quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì về chứng nhận ISO 9001, ISO 22000 hay 14001 thì hãy liên hệ ngay cho VIETPAT của chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí. Hotline : 0943343981

Nguồn từ : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-iso-14001-l%C3%A0-g%C3%AC-phuong-nguyen

Tác giả: vanthangit17

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *