Báo động tình trạng ô nhiễm nước ở nước ta

Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, sản xuất nước tinh khiết các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng hiện trạng ô nhiễm nguồn nước là Chủ đề rất đáng lo ngại. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá tương đối nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên xử lý nước trong vùng lãnh thổ.
Môi trường xu ly nuoc ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm lớn Vì nước thải , khí nước thải và chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm đơn vị lắp ráp công nghiệp đang gây ô nhiễm hơn môi trường lọc nước vì không có công trình và thiết bị xử lý chất thải . ô nhiễm nước tại sản xuất công nghiệp là rất nặng.
ô nhiễm hơn môi trường xử lý nước ở Việt Nam
Ví dụ: ở ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, lọc nước thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; chỉ số nhu cầu ô xy sinh hoá (BOD), nhu cầu ô xy hoá học (COD) có thể lên đến 700mg/1 và 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng… cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.
Hàm lượng loc nuoc thải của các ngành này có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn chất lượng cho phép nên đã gây ô nhiễm hơn nặng nề các nguồn xu ly nuoc mặt trong vùng dân cư.

Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn.
do cụm công nghiệp Tham Lương, thành phố Hồ Chí Minh, nguồn xu ly nuoc bị nhiễm bẩn Vì loc nuoc chất thải công nghiệp với tổng lượng loc nuoc thải ước tính 500.000 m3/ngày từ các nhà hệ thống giấy, bột giặt, nhuộm, dệt. ở thành phố Thái Nguyên, loc nuoc thải công nghiệp nước thải ra từ các cơ sở lắp ráp giấy, luyện gang thép, luyện kim màu, khai thác than; he thong loc nuoc tinh khiet về mùa cạn tổng lượng xử lý nước nước thải khu vực thành phố Thái Nguyên chiếm khoảng 15% lưu lượng sông Cầu; xu ly nuoc thải từ sản xuất giấy có pH từ 8,4-9 và hàm lượng NH4 là 4mg/1, hàm lượng chất hữu cơ cao, nuoc rác thải có màu nâu, mùi khó chịu…

Khảo sát một số làng nghề sắt thép, đúc đồng, nhôm, chì, giấy, dệt nhuộm ở Bắc Ninh cho thấy có lượng nuoc chất thải hàng ngàn m3/ ngày chưa qua lọc , gây ô nhiễm nước và môi trường trong khu vực.

tình trạng ô nhiễm nước ở các đô thị thấy rõ nhất là ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở các thành phố này, nuoc thải sinh hoạt chưa có mạng lưới xử lý tập trung mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận (sông, hồ, kênh, mương). Mặt khác, còn rất nhiều đơn vị sản xuất chưa lọc loc nuoc nước thải , Đa phần các bệnh viện và cơ sở y tế lớn chưa có mạng lưới lọc loc nuoc nước thải ; một lượng rác nước thải rắn lớn trong thành phố chưa thu gom hết được… là những nguồn quan trọng gây ra ô nhiễm môi trường nước . Hiện nay, mức độ ô nhiễm lớn trong các kênh, sông, hồ ở các thành phố lớn là rất nặng.

hiện trạng ô nhiễm môi trường nước ở nông thôn và khu vực chế tạo nông nghiệp, hiện nay Việt Nam có gần 76% dân số đang sinh sống ở nông thôn là nơi đơn vị hạ tầng còn lạc hậu, Hầu hết các chất rác thải của con người và gia súc chưa được lọc nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số vi khuẩn Feca coliform trung bình biến đổi từ 1.500-3.500MNP/100ml ở các vùng ven sông Tiền và sông Hậu, tăng lên tới 3800-12.500MNP/100ML ở các kênh tưới tiêu.

Trong sản xuất nông nghiệp, do lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các nguồn xu ly nuoc ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm , ảnh hưởng lớn đến môi trường loc nuoc và sức khoẻ  thiết bị lọc nước nhân dân.

Tác giả: locnuocvietan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *